Karin van Loon

 

MFN.

 


 

De MFN bestaat uit een bestuur, een directielid en de dagelijkse organisatie (het MFN bureau) met een beleidsafdeling en een uitvoerende organisatie. Het bestuur stelt het beleid vast en fungeert als breed maatschappelijk draagvlak van de organisatie en haar doelstellingen. De dagelijkse leiding van de stichting en het bureau berust bij een algemeen directeur. Het bureau zorgt voor de beleidsvoorbereiding en de uitvoering van het beleid. Voorbeelden: PE-registratie, financiële administratie, secretariële ondersteuning voor klachten en tuchtrechtspraak,totstandkoming van de MFN Kennisreeks en het Tijdschrift Conflicthantering.

 

 

Klik hier voor de site van het MFN