Karin van Loon

 

Uitgangspunten.

 


 

Kenmerken van Mediation:

  • U kunt tot een snelle oplossing komen. Mediation wordt gemiddeld binnen enkele maanden afgerond soms zelfs binnen enkele weken door een enkel gesprek van een paar uur.
  • U kunt alles in eigen hand houden en bepaalt zelf met  de ander wat er in de eindovereenkomst komt.
  • U krijgt maatwerk. Tijdens mediation kan een oplossing worden gezocht voor alles wat met het conflict te maken heeft.
  • U kunt de relatie met de ander op een goede manier voortzetten. Tijdens mediation krijgt ieder de gelegenheid om uit te spreken en uit te praten. Dit biedt de kans om persoonlijke en/of zakelijke relatie te behouden of minimaal op een goede manier af te sluiten.
  • U kunt het conflict vertrouwelijk behandelen. Bij mediation geldt een geheimhoudingsplicht voor alle betrokkenen. Uw privacy wordt optimaal beschermd.
  • U kunt een soms lange, kostbare en onzekere juridische procedure voorkomen.
  • U heeft meer garantie dat gemaakte afspraken daadwerkelijk worden nagekomen. U kunt zich immers beide in de gekozen oplossing vinden.